Ideą powstania firmy Makles-Consulting była chęć zaoferowania profesjonalnych i zindywidualizowanych usług doradczych skierowanych do Przedsiębiorców, Jednostek Samorządu Terytorialnego, Organizacji Pozarządowych (NGO) oraz innych podmiotów zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na realizację swoich planów inwestycyjnych i rozwojowych w szczególności z Funduszy UE.

 

Kompleksowe i zindywidualizowane podejście do klienta oraz projektu to elementy, które Nas wyróżniają. Współpracujemy z klientem na każdym etapie przygotowania i realizacji projektu. Pomagamy dopracować szczegóły zakładanego projektu, aby możliwa była jego realizacja zgodnie z założeniami konkretnego programu operacyjnego lub działania. Możemy przygotować kompletną dokumentację aplikacyjną lub tylko poszczególne jej elementy. Podejmujemy się przygotowania dokumentacji aplikacyjnej tylko w przypadku jeśli jesteśmy przekonani, że zakładane przedsięwzięcie ma szanse na uzyskanie dofinansowania. Nasze wynagrodzenie uzależnione jest od otrzymania dotacji przez Projekt. Na wynagrodzenie składa się część stała ponoszona w momencie przekazania dokumentacji klientowi oraz część zmienna, której wartość zależy od wartości otrzymanego dofinansowania.

Nasza oferta to przede wszystkim:
  • doradztwo w wyborze najkorzystniejszej dla klienta opcji sfinansowania inwestycji
  • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej koniecznej do ubiegania się o dofinansowanie, w ramach której mogą zostać wykonane:

-    Biznes Plan lub Studium Wykonalności;

-    Wniosek o dofinansowanie;

-    Analiza Finansowa i Ekonomiczna;

-    Doradztwo i pomoc w przygotowaniu lub uzyskaniu innych dokumentów koniecznych w procesie aplikacyjnym;

-    Przygotowanie dokumentów koniecznych do podpisania umowy o dofinansowanie.

  • szeroko rozumiane doradztwo (techniczne, finansowe, i in.) oraz pomoc w procesie realizacji projektu oraz jego rozliczania;
  • doradztwo - pomoc w realizacji oraz rozliczaniu projektu współfinansowanego ze środków UE lub innych źródeł zewnętrznych w tym weryfikacja i kontrola wszystkich dokumentów oraz efektów jego realizacji pod kątem zgodności z zapisami: umowy o dofinansowanie, wniosku i załączników do niego;
  • doradztwo prawne zarówno w procesie pozyskiwania dotacji, rozliczania projektu jak i w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.